Zakázková kancelář:
+420 221 513 222, 333

MAXimální zabezpečení

bytů, chat, kanceláří, dílen, obchodů...

Detekce

a lokalizace úniku médií

z potrubí

On-line monitoring

a správa dopravních

prostředků, osob, zásilek

SHERLOG Security

SHERLOG Security představuje zabezpečení a vyhledávání odcizených vozidel s využitím vlastní nezarušitelné rádiové sítě, s 98% úspěšností nalezení vozidla do 2 hodin. SHERLOG MAX je služba zabezpečení objektů. Předností je mobilita, uživatelská jednoduchost, snadná instalace a funkčnost i bez elektřiny.

SHERLOG Pipelines

SHERLOG Pipelines on-line hlídá a detekuje vysoce citlivě, přesně a rychle úniky médií z potrubí. Již při nepatrné změně tlaku dochází k vyhodnocení a je vysílán varovný signál obsluze o narušení potrubí prasklinou nebo neoprávněným navrtáním, čímž se dají minimalizovat krádeže, ztráty a ekologické škody.

SHERLOG Trace

SHERLOG Trace je systém pro správu a on-line monitoring dopravních prostředků, pracovních strojů, kontejnerů, ale i osob. S jeho pomocí má klient přesný přehled o nájezdech kilometrů, čerpání a spotřebě pohonných hmot, vytíženosti vozidel, času stráveném jízdou nebo stáním a také o přesné poloze a času pohybu.